Miyelom Tedavisinde Güncel Durum

Sevgili Miyelom TV izleyicileri, bu haftaki konuğumuz aslında bir çoğunuzun tanıdığı bir isim. Özellikle Multipl Miyelom deyince akla gelen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olan, miyelom hasta günleri ve miyelomla ilgili klinik çalışmalarda aktif rol oynayan, ve genç meslektaşlarının da miyeloma ve ilgili hastalıklar alanına ilgi duymaları için yoğun çaba gösteren, Prof. Dr. Güray Saydam.

Sorular:
1- 01:02 - Miyelom tedavisinde hedef ne olmalıdır?


2- 02:39 - Miyelom’da MRD nedir?

 

3- 05:10 - Yanıt derinliği ile MRD eldesi arasında bir ilişki var mı?

 

4- 06:52 - MRD eldesinin sağ kalıma katkısı var mı?

5- 09:24 - Daratumumab’ın tedaviye eklenmesi, MRD değerlendirmesi ya da MRD negatifliği üzerine etkisi var mıdır? 

 

6- 13:38 - Miyelom’da hangi sıklıkta MRD bakmak lazım?

 

7- 14:22 - MRD değerlendirme teknikleri nelerdir?

 

8- 15:27 - Bütün imkanlar dahilinde siz hangisini seçerdiniz?

 

9- 16:44 - MRD bakamıyorsanız miyelom tedaviniz eksik demek mi?

 

10- 16:55 - MRD pozitif çıkması tedavi kararınızı nasıl etkiler?

İyi seyirler.
Sağlıkla kalın.